• NOTICE ON REVISION OF TERMS AND CONDITIONS FOR CIMB TOP UP BALANCE PROGRAMME 3% P.A. BONUS INTEREST (“CAMPAIGN’)

Tarikh: 12 November 2018

Pelanggan-pelanggan yang dihormati,

NOTIS PENTING PADA PINDAAN TERMA-TERMA DAN SYARAT-SYARAT UNTUK “CIMB TOP UP BALANCE PROGRAMME 3% P.A. BONUS INTEREST” (“KEMPEN”)

Sila dimaklumkan bahawa Terma-terma dan Syarat-syarat Kempen akan dipinda mulai 03 Disember 2018. Pindaan adalah seperti berikut:

1)     Pertukaran nama Kempen dari “CIMB Top Up Balance Programme (3% P.A. BONUS INTEREST) kepada “CIMB Top Up Balance Programme (3% p.a. Reward)”.

2)     Penambahan Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i CIMB (tidak termasuk Akaun Semasa Flexi, Akaun Semasa Mata Wang Asing/-i) sebagai Akaun Penyertaan dalam Kempen ini.

3)     Tempoh pengkreditan Ganjaran akan dipinda dari empat (4) hingga enam (6) minggu selepas Tempoh Penyertaan kepada lapan (8) hingga sepuluh (10) minggu selepas Tempoh Penyertaan.

 

Terma-terma & Syarat-syarat Kempen lain kekal tidak berubah. Pindaan Terma-terma & Syarat-syarat Kempen boleh didapati di https://www.cimbbank.com.my/en/campaigns/topup atau https://www.cimbislamic.com.my/en/campaigns/topup-i

 

Pihak Pengurusan

CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad