• Notis kepada semua Pelabur 15-Year Max InvestSave Profit Sharing Specific Investment Account-i (“ Max InvestSave PSSIA-i”)

Tarikh Notis: 17 Oktober 2018

Pelanggan yang dihormati,


Kami merujuk kepada Terma-terma dan Syarat-syarat Max InvestSave PSSIA-i (“Terma-terma dan Syarat-syarat”).


Selaras dengan peruntukan “Pelaburan Tambahan” dalam Terma-terma dan Syarat-syarat, kami ingin mengingatkan pelabur-pelabur bahawa tarikh akhir bagi deposit Sumbangan Pelaburan ke dalam 15-Year Max InvestSave PSSIA-i adalah pada 07 Oktober 2018.